Правила користування мережею


Мережа Internet – це глобальне об'єднання комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать багатьом різним людям та організаціям. Це об'єднання є децентралізованим та єдиним. Загальнообов'язкових правил користування мережею Internet не встановлено. Проте є загальноприйняті норми роботи у мережі Internet, створені задля того, що б діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів. Фундаментальне становище цих норм таке: правила використання будь-яких ресурсів мережі Internet (від поштової скриньки до каналу зв'язку) визначають лише власники цих ресурсів. Дані правила описують загальноприйняті норми роботи в мережі Internet, дотримання яких є обов'язковими для всіх користувачів. Дія цих Правил поширюється на порядок використання ресурсів Мережі (тут і далі словом "Мережа" визначена мережа Internet і доступні з неї інші мережі).

Обмеження на поширення незапитуваної інформації (спам)

Розвиток Мережі призвів до того, що однією з основних проблем користувачів став надлишок інформації. Тому мережеве співтовариство виробило спеціальні правила, спрямовані на захист користувача від непотрібної/незапитуваної інформації (спаму). Зокрема, неприпустимі:


1. Масове розсилання електронних листів (тут і далі під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією) без попереднього узгодження (mass mailing). Під масовою розсилкою маються на увазі як розсилки до безліч одержувачів, так і багаторазове розсилання одному одержувачу. У цьому й наступному пунктах розсилка вважається узгодженою, якщо одержувач висловив явну недвозначну згоду отримувати даний вид інформації, одержувач автентифікований при висловленні цієї згоди, дотримуються вказані ним при вираженні цієї згоди (обмеження на частоту, обсяг, стиль викладу, лексику, що застосовується та ін.) і пізніше не було заявлене його небажання отримувати таку інформацію.

Зокрема, не дають підстав вважати розсилку узгодженою такі типові порушення:

 • розсилання на адресу, розміщену в мережевих ресурсах (на WWW-сторінці, у листі Usenet тощо) і не супроводжується явним дозволом надсилати на нього інформацію даного характеру;
 • розсилка, яка не дотримується обмежень, зазначених у дозволі на отримання інформації;
 • розсилання на адресу, введену у WWW-формі, вказану в електронному листі, задану іншим способом і не підтверджену попереднім запитом власника адреси на отримання такої інформації.

2. Неузгоджене надсилання електронних листів обсягом більше однієї сторінки або повідомлень, які містять вкладені файли.
3. Неузгоджене розсилання електронних листів рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі та образливі вирази.
4. Розміщення у будь-якій конференції (тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми та електронні списки розсилки) статей, які не відповідають тематиці цієї конференції або списку розсилки (off-topic).
5. Розміщення у будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, крім випадків, якщо такі повідомлення дозволені правилами цієї конференції або їх розміщення було погоджено з власниками або адміністраторами цієї конференції попередньо.
6. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень, які містять вкладені файли, крім випадків, якщо вкладення дозволені правилами цієї конференції або таке розміщення було погоджено з власниками або адміністраторами цієї конференції попередньо.
7. Розсилка інформації одержувачам, які висловили раніше небажання отримувати таку інформацію.
8. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адреси електронної пошти, сторінок WWW тощо) як контактні координати при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки Мережі було зроблено ці дії.


Заборона поширення окремих видів інформації

Забороняється розміщення на мережевих ресурсах та пересилання по Мережі інформації, розповсюдження, розголошення чи використання якої заборонено чи обмежено чинним законодавством України чи чинними міжнародними угодами.

Заборона несанкціонованого доступу та мережевих атак

Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення або участь у мережевих атаках та мережному зломі, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. У тому числі заборонено:

 • дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), які не належать користувачеві;
 • дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу, у тому числі привілейованого, до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), а також наступного використання такого доступу, знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачеві, без узгодження з власниками або адміністраторами цього програмного забезпечення чи інформаційного ресурсу;
 • відправлення комп'ютерам або іншому обладнанню Мережі безглуздої чи марної інформації, яка створює паразитне навантаження на це обладнання та/або проміжні ділянки мережі в об'ємах, які перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язку мереж та доступності окремих її елементів.

Дотримання правил, встановлених власниками ресурсів Мережі

Крім перерахованого вище, власник будь-якого інформаційного чи технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками та/або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів та є обов'язковими для виконання всіма користувачами цих ресурсів. Користувач зобов'язаний дотримуватись правила використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.

Неприпустимість фальсифікації

Значна частина ресурсів мережі не потребує ідентифікації користувача та допускає анонімне використання. Однак у ряді випадків від користувача потрібно отримати інформацію, яка ідентифікує його та використовувані ним засоби доступу до Мережі. При цьому користувачеві забороняється:

 • використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів тощо) третіх осіб, за винятком випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. У той же час користувач повинен вжити заходів щодо запобігання використанню ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити збереження паролів та інших кодів авторизованого доступу);
 • фальсифікація своєї IP-адреси, а також адреси, яка використовується в інших мережевих протоколах при передачі даних через мережу;
 • використання неіснуючих зворотних адрес при надсиланні електронних листів, а також надсилання листів від імені поштових роботів та поштових систем, крім повідомлень про хід доставки повідомлень.

Заходи безпеки при роботі під час грози

Грозові явища впливають на функціонування комп'ютерної мережі передачі даних. Для збереження вашого комп'ютера рекомендуємо під час проходження грозового фронту утриматися від користування послугами комп'ютерної мережі, а також:

 • Для гарантованого збереження техніки відключіть її від електромережі! Ця рекомендація стосується всіх електронних приладів, які ви використовуєте, оскільки у наших будинках відсутнє заземлення та блискавковідводи.
 • Від'єднайте кабель мережі від системного блоку.
 • Праця з увімкненим кабелем ЛОМ під час грози може спричинити поломку системного блоку!

ТВ-программа

Телепрограмма

Славутицький МВК

Почтовая служба

Почтовая служба

Viber Bot MediaDim