Новости энергопроекта

Грантовий Проект Європейської Комісії ― ще один крок до створення енергетично незалежного та енергоефективного європейського Славутича!

Підсумки реалізації проекту Європейської Комісії з травня 2015 року.

 Виконавчий комітет Славутицької міської ради підписав грантову угоду № ENPI/2014/353-804 від 26.12.2014р., з Європейською Комісією, відповідно до якої у місті впродовж 28 місяців 2015-2017 років, буде реалізовано «Пілотний проект з реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Славутич до 2020 року здійснення термомодернізації 2-х муніципальних об’єктів бюджетної сфери».

Підписання цієї грантової угоди відбулося завдяки перемозі виконавчого комітету Славутицької міської ради в конкурсі проектних заявок Європейської Комісії «Регіональна програма сусідства сталі урбаністичні демонстраційні проекти на сході» (СУДеП), проведеного в 2014 році серед українських міст-учасників Угоди мерів.

 Загальний бюджет проекту становить 925 937 євро, з яких 721 937 євро (77,97%) це грантові кошти Європейського Союзу та 204 000 євро (22,03%) це кошти міського бюджету Славутича. Бенефіциарами проекту є виконавчий комітет Славутицької міської ради, відділ освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради та СМГО «Лабораторія малого бізнесу».

 Головний Координатор реалізації проекту виконавчий комітет Славутицької міської ради.

 Реалізація проекту розпочалася 1 травня 2015 року.

 В рамках реалізації даного проекту передбачається:

 1.      Створити ефективну систему енергоменеджменту шляхом функціонування Департаменту енергоменеджменту, що виконуватиме завдання з енергомоніторингу, залучення інвестицій та впровадження проектів у рамках Плану дій сталого енергетичного розвитку.

2.      Сформувати громадську екологічну свідомість славутичан шляхом проведення заходів з навчання, розповсюдження інформаційних матеріалів, пропагування, інформування на веб-ресурсах, телебаченні, в газеті тощо.

3.      Забезпечити економію енергетичних та фінансових ресурсів на 2-х об’єктах відділу освіти шляхом проведення комплексної термомодернізації Загальноосвітньої школи №2 та Дошкільного навчального закладу №1.

Для супроводу грантового проекту, розпорядженнями міського голови, створено Робочу групу з реалізації проекту та Керівний комітет з реалізації проекту, які здійснюють поточну координацію реалізації заходів Проекту. В 2015 році проведено 14 засідань Робочої групи та 3 засідання Керівного комітету.

Протягом 2015 року в Славутичі проводилась активна реалізація грантового проекту ЄС — «Пілотний проект з реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Славутич до 2020 року — здійснення термомодернізації 2-х муніципальних об’єктів бюджетної сфери» з дотриманням строків, визначених його Планом дій, та виконано такі основні заходи:

 1.      Розпочато прозору та відкриту процедуру реалізації Проекту. Проведено Презентацію початку реалізації Проекту для 40 представників громадськості міста Славутича, які були проінформовані про початок реалізації Проекту, його цілі, завдання та очікувані результати.

 

 2.      Здійснено реєстрацію грантового Проекту в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та отримано Реєстраційну картку Проекту (Програми) №3180 від 23.02.2015 року.

 Проект отримав підстави для застосування особливих умов оподаткування та занесений в наступні Каталоги Міжнародної технічної допомоги:

 -       Перелік діючих проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію), порядковий номер 287.

 -       Перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги, порядковий номер 452.

 3.      На підставі рекомендацій фахівців ЄС розроблено Комунікаційний план, План закупівель та підготовлено Попередній звіт з реалізації проекту, що дозволяє надати фахівцям Представництва ЄС в Україні інформацію про стан реалізації проекту, його досягнуті результати та плани на майбутній період реалізації.

 

 4.      Створено Департамент енергоменеджменту в складі комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку» для якого було здійснено:

 -       Підбор персоналу в кількості 2-х працівників Начальник Департаменту та енергоменеджер.

 -       Юридичне забезпечення розроблено Положення про функціонування Департаменту та посадові інструкції для персоналу.

 -       Матеріально-технічне забезпечення, а саме: на конкурсній основі придбано офісну оргтехніку 2 комп’ютери, 1 багатофункціональний пристрій, телефон, факс; на конкурсній основі придбано офісні меблі 2 столи, 4 стільця, 2 шафи, 2 тумби.

 -       Придбання програмного забезпечення «Автоматизована система енергомоніторингу АСЕМ» версія 1.5.9 та 29-ти Ліцензій для бюджетних установ та комунальних підприємств Славутича.

 -       Організацію навчання персоналу Департаменту в кількості 2-х осіб на наступні тематики Енергетичний аудит та «Вимоги стандарту ISO 50001. Практичне застосування в цілях енергозбереження та підвищення енергоефективності підприємства».

 5.      Протягом вересня-грудня 2015 року персонал Департаменту енергоменеджменту:

 -       Здійснив підключення програмного забезпечення «Автоматизована система енергомоніторингу АСЕМ» до 29-ти бюджетних установ та комунальних підприємств Славутича. Станом на 01.01.16р. вже проводиться енергомоніторинг 27 муніципальних будівель.

 -       Розробив 4 проектні заявки на участь у програмі регіонального розвитку щодо впровадження заходів з енергозбереження в закладах освіти.

 -       Розробив 2 проектні пропозиції для участі у грантовій програмі Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності.

 -       Прийняв участь в 4-х публічних заходах (Конференція, презентація, тренінг, громадські збори).

 -       Розробив 3 агітаційні матеріали в сфері енергозбереження (для власників будівників, офісного персоналу та пересічних громадян).

 6.      Проведено Майстер-клас для 20 представників бюджетних установ міста, в результаті якого було визначено основні проблеми бюджетних установ в сфері енергозбереження та адміністративні й мотиваційні механізми, які можуть бути впроваджені для розвитку енергетичного менеджменту в бюджетних установах.

 

 7.      Підготовлено рекомендації щодо впровадження заходів з енергозбереження для бюджетних установ міста, на підставі яких для 9-ти бюджетних установ міста в 2016 році буде розроблено локальні програми енергозбереження та енергоефективності.

 

 8.      Проведено аналіз споживання енергоресурсів та фінансовий аналіз для бюджетних установ міста, який виявив найбільш енерго та фінансово витратні об’єкти, де терміново необхідно впроваджувати заходи з енергозбереження.

 

 9.      Розроблено Програму формування енергетичної та кліматичної свідомості Славутичан, яка схвалена рішенням виконавчого комітету Славутицької міської ради № 447 від 22.10.2015 року та затверджена рішенням сесії Славутицької міської ради № 50-4-VIІ від 11.12.2015 року. Впровадження даної програми це започаткування у Славутичі довгострокової загальноміської політики екологічного просвітництва, екологічної освіти, формування у славутичан практичних навичок раціонального використання енергоресурсів.

 10.  Розроблено та здійснено друк 9000 інформаційних флайерів «Енергоощадність запорука добробуту Славутичан». Розпочато розповсюдження інформаційних флайерів серед жителів міста та підприємців для їх широкого інформування про шляхи скорочення споживання енергоресурсів та стимулювання до більш активного впровадження заходів з енергозбереження.

 11.  Проведено розробку соціальної реклами з енергозбереження для її демонстрації на місцевому телебаченні з метою створення додаткового важелю впливу на формування філософії енергозбереження та екологічної свідомості славутичан.

 12.  Розроблено тематичний план графік створення та демонстрації спеціальних 22-х TВ програм з енергозбереження для інформування громадськості Славутича про політику та проекти енергоефективності, стан реалізації Проекту тощо. Створено спеціальну TВ програму з енергозбереження та здійснено її демонстрацію на місцевому телебаченні.

 13.  Створено спеціальну рубрику з енергоефективності в місцевій газеті «Теледень-Славутич», яка надаватиме Славутичанам додаткові знання та інформацію в сфері енергоефективності. Підготовлено та в 2015 році вже розміщено в місцевій газеті 5 статей.

 14.  Для інформування Славутичан про політику енергоефективності, проекти енергозбереження, стан реалізації Проекту та популяризації скорочення енергоресурсів тощо створено наступні електронні веб-ресурси:

 -       Сторінка Проекту на сайті «Славутицька територіальна громада».

 -       Сторінка Проекту на сайті "Славутицький регіон".

 -       Сторінка Проекту в соціальній мережі Facebook - "Славутич-ЄС: енергетичний проект".

 Крім того, інформація, що стосується Проекту, розміщується на сайті відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради, місцевої газети «Теледень-Славутич» та на сайті місцевого оператора телебачення та Інтернету «МедіаДім Славутич». В 2015 році здійснено 33 електронні публікації.

 15.  Проведено початковий енергоаудит 2-х об’єктів бюджетної сфери ― Загальноосвітньої школи №2 та Дошкільного навчального закладу №1, який погоджений технічними фахівцями команди підтримки ЄС в Україні.

 16.  Розроблені Технічні завдання для розробки проектно-кошторисної документації з термомодернізації 2-х об’єктів бюджетної сфери ― Загальноосвітньої школи №2 та Дошкільного навчального закладу №1, які погоджені технічними фахівцями команди підтримки ЄС в Україні.

 17.  Спільно з технічними фахівцями команди підтримки ЄС в Україні розроблено Керівництво для проектанта та конкурсні умови для запиту пропозицій на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації. Розпочато процедуру відбору Підрядника для виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації з термомодернізації для 2-х об’єктів бюджетної сфери ― Загальноосвітньої школи №2 та Дошкільного навчального закладу №1.

 18.  Визначено тендерний комітет, що буде проводити процедуру відкритих міжнародних торгів на виконання капітального ремонту ― термомодернізації Загальноосвітньої школи №2 та Дошкільного навчального закладу №1. Розпочато роботу з розробки тендерного досьє для проведення відкритих міжнародних торгів.

 Реалізація даного проекту є логічним продовженням активної політики міської влади Славутича у сфері енергоефективності та послідовною дією відносно до вже впроваджених проектів у сфері енергозбереження на території міста.

 Успішне впровадження такого ключового та надважливого енергоефективного грантового Проекту Європейської Комісії для міста Славутича допоможе вдосконалити політику енергоефективності Славутича, призведе до сталих енергетичних змін на території міста та підвищення якості життя славутичан.

 Координатор проекту

 Перший заступник міського голови м.Славутич

 Віктор Шевченко

 ел. пошта: Shevchenko.V@slav.gov.ua

 тел. +38 04579 27555

ТВ-программа

Телепрограмма

Славутицький МВК

Почтовая служба

Почтовая служба

Viber Bot MediaDim